Uwch Swyddog Data a Dadansoddi

2 days left

Recruiter
S4C
Location
Carmarthen, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
Competitive
Posted
11 Jul 2019
Closes
26 Jul 2019
Sector
Generalist
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Rôl yr Uwch Swyddog Data a Dadansoddi yw adrodd yn feintiol ac yn ansoddol ar berfformiad S4C, ac ymchwilio dyheadau’r gynulleidfa. Byddwch yn asesu tueddiadau yn y byd cyfryngau er mwyn rhagweld gofynion y dyfodol.

Byddwch yn rhoi cyngor i’r adran ac yn cyfrannu at drafodaethau am gynnwys, amserlennu a chyfathrebu.

Manylion eraill

Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.  Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio’n hyblyg. 

Cyflog: Cystadleuol

Cytundeb: Parhaol

Oriau gwaith: 35.75 yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.  Os byddwch yn aelod o’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun.  Disgwylir i chi gyfrannu 5%. 

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mercher 17 Gorffennaf 2019 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.  Nid ydym yn derbyn CV.

Apply for Uwch Swyddog Data a Dadansoddi

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


4000 characters left

Marketing Communication

We'd love to send you information about Jobs and Services from Research Jobfinder by email.

All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.


When you apply for a job we will send your application to the named recruiter, who may contact you. By applying for a job listed on Research Jobfinder you agree to our terms and conditions and privacy policy. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.